تعداد رکورد ها :‌ 1

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1181642 نایب رئیس دوم هادی قوامی هادی قوامی خراسان شمالی (اسفراین)

دستور جلسه