تعداد رکورد ها :‌ 6

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1181658 رئیس مجتبی  ذوالنوری مجتبی ذوالنوری قم (قم)
1181662 نایب رئیس اول محمدمهدی برومندی محمدمهدی برومندی فارس (ارسنجان / مرودشت / پاسارگاد)
1181666 نایب رئیس دوم محمد جواد  جمالی نوبندگان محمد جواد جمالی نوبندگان فارس (فسا)
1181670 سخنگو سیدحسین نقوی حسینی سیدحسین نقوی حسینی تهران (ورامین)
1181674 دبیر اول سید قاسم  جاسمی سید قاسم جاسمی کرمانشاه (کرمانشاه)
1181678 دبیر دوم هاجر چنارانی هاجر چنارانی خراسان رضوی (نیشابور)

دستور جلسه