تعداد رکورد ها :‌ 8

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1584258 رئیس نصراله پژمان فر نصراله پژمان فر خراسان رضوی (مشهد / کلات)
1584260 نایب رئیس اول سیدمحمود نبویان سیدمحمود نبویان تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
1584262 نایب رئیس دوم حسن  شجاعی علی آبادی حسن شجاعی علی آبادی زنجان (ابهر / خرمدره)
1584268 سخنگو علی  خضریان علی خضریان تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
1584266 دبیر اول الهام  آزاد الهام آزاد اصفهان (نائین)
1584288 عضو مصطفی  آقامیرسلیم مصطفی آقامیرسلیم تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
1584292 عضو  سید نظام الدین  موسوی سید نظام الدین موسوی تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
1584290 عضو علیرضا زاکانی علیرضا زاکانی قم (قم)

دستور جلسه