تعداد رکورد ها :‌ 6

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1180082 رئیس محمدجواد کولیوند محمدجواد کولیوند البرز (کرج)
1180086 نایب رئیس اول سید حمیدرضا  کاظمی سید حمیدرضا کاظمی لرستان (پلدختر)
1180094 نایب رئیس دوم بیت الله عبداللهی ()
1180106 سخنگو اصغر سلیمی اصغر سلیمی اصفهان (سمیرم)
1180098 دبیر اول پروانه مافی پروانه مافی تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
1180102 دبیر دوم سهراب  گیلانی سهراب گیلانی خوزستان (شوشتر / گتوند)

دستور جلسه

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  دعوت از وزیر محترم اطلاعات و معاونین ایشان در خصوص ارائه گزارش اقدامات و برنامه ها 

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰  جلسه هیئت کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰  کارگروه بررسی قانون انتخابات شوراها و ریاست جمهوری 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  1- تعیین و معرفی نمایندگان داوطلب عضویت در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر ورستا2- تعیین اعضای کمیته های کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها 3- تصویب آیئن نامه داخلی کمیسیون