تعداد رکورد ها :‌ 6

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1181574 رئیس عبدالرضا عزیزی عبدالرضا عزیزی خراسان شمالی (شیروان)
1181578 نایب رئیس اول علی  ساری علی ساری خوزستان (اهواز / باوی / حمیدیه / کارون)
1181582 نایب رئیس دوم محمد وحدتی هلان محمد وحدتی هلان آذربایجان شرقی (بستان آباد)
1181586 سخنگو جلیل  مختار جلیل مختار خوزستان (آبادان)
1181590 دبیر اول روح ا...  بابایی صالح روح ا... بابایی صالح قزوین (آوج / بوئین زهرا)
1181594 دبیر دوم ناهید تاج الدین ناهید تاج الدین اصفهان (اصفهان)

دستور جلسه

کمیسیون اجتماعی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۳:۰۰ - ۱۷:۰۰  جلسه هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی 
قرائت قرآن کریم و استماع اخبار 
دعوت از رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص مباحث و موضوعات اداری و استخدامی کشور 
دعوت از رئیس محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران پیرامون بررسی مسائل و مشکلات مربوط به حوزه ایثارگران 
بررسی »طرح اصلاح ماده الحاقی مصوب 1397/6/13 به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزش یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1388/7/15 و اصلاحات و الحاقات بعدی «در کمیسیون اجتماعی (کمیسیون فرعی ) 
تعیین 13 نفر از نمایندگان محترم کمیسیون اجتماعی به منظور عضویت در کمیسیون مشترک طرح «استفساریه ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386«
بررسی درخواست عضویت جناب آقای محمدیاری به منظور عضویت در کمیسیون اجتماعی 
↵ کارگروه اداری و استخدامی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰  تشکیل جلسه کمیته اداری و استخدامی 
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۰۹:۰۰ - ۱۸:۰۰  تشکیل جلسه کمیته اشتغال ، کارآفرینی وروابط کار کمیسیون اجتماعی 
تشکیل جلسه کمیته تعاون کمیسیون اجتماعی 
تشکیل جلسه کمیته رفاه اجتماعی کمیسیون اجتماعی 
تشکیل جلسه کمیته صندوق های بازنشستگی کمیسیون اجتماعی 
تشکیل جلسه کمیته آسیب های اجتماعی کمیسیون اجتماعی 
تشکیل جلسه کمیته ساماندهی سازمانهای مردم نهاد (خیریه ها و انجمن ها ) 
تشکیل جلسه کمیته ایثارگران کمیسیون اجتماعی 
تشکیل جلسه کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰۹:۰۰ - ۱۷:۰۰  قرائت قرآن کریم ،استماع اخبار و بررسی مسائل مرتبط با کمیسیون اجتماعی 
بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات مرتبط با کمیسیون اجتماعی و چگونگی انجام تکالیف و وظایف محوله 
بررسی »طرح استفساریه بند (ج) ماده (112) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران « اعاده شده از شورای محترم نگهبان 
بررسی » طرح ساماندهی کارکنان قراداری دانشگاه پیام نور » ادعاده شده از شورای محترم نگهبان 
بررسی » طرح ساماندهی سهام عدالت « (کمیسیون فرعی ) 
بررسی »طرح جهش تولید دانش بنیان » (کمیسیون فرعی ) 
جلسه کمیسیون اجتماعی در خصوص بررسی موضوع آسیب های اجتماعی با دعوت از : 1- رئیس محترم سازمان بهزیستی کشور 2- رئیس محترم سازمان امور اجتماعی کشور 3- معاون محترم امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر 4- رئیس پلیس محترم مبارزه با مواد مخدر 5- معاون محترم اجتماعی ناجا 6- معاون محترم اجتماعی شهرداری تهران