تعداد رکورد ها :‌ 6

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1181574 رئیس عبدالرضا عزیزی عبدالرضا عزیزی خراسان شمالی (شیروان)
1181578 نایب رئیس اول علی  ساری علی ساری خوزستان (اهواز / باوی / حمیدیه / کارون)
1181582 نایب رئیس دوم محمد وحدتی هلان محمد وحدتی هلان آذربایجان شرقی (بستان آباد)
1181586 سخنگو جلیل  مختار جلیل مختار خوزستان (آبادان)
1181590 دبیر اول روح ا...  بابایی صالح روح ا... بابایی صالح قزوین (آوج / بوئین زهرا)
1181594 دبیر دوم ناهید تاج الدین ناهید تاج الدین اصفهان (اصفهان)

دستور جلسه

کمیسیون اجتماعی
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  1- بررسی اخبار اطلاعات واصله 
2- ادامه بررسی طرح استمهال پنج ساله به مستخدمین رسمی موسسات و شرکتهای دولتی چاپ (843) 
3- بررسی طرح اصلاح جز(9) بند «ط« تبصره (2) قانون بودجه سال 1398 کل کشور 
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  1- ادامه بررسی طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور (اعاده شده از شورای نگهبان ) چاپ (1529) 
2- ادامه بررسی طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار (1028)