تعداد رکورد ها :‌ 2

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1181598 رئیس حمیدرضا فولادگر حمیدرضا فولادگر اصفهان (اصفهان)
1181606 نایب رئیس اول محمود بهمنی محمود بهمنی البرز (ساوجبلاغ / طالقان)

دستور جلسه

کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  ادامه بررسی موضوع رونق تولید در سال 1398( براساس مصوبات جلسه روسای کمیسیونها ، وزرای دولت ، سازمان برنامه و بودجه کشور ، بانک مرکزی در مورخ 25/4/1398)
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰  بررسی طرح استفساریه ماده (5) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (اصلی شماره چاپ 1421) و طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانکهای تجاری غیردولتی (شماره چاپ 1393) با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بانک مرکزی ، سازمان تامین اجتماعی ، بانک رفاه کارگران ، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس 
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰  رای گیری نهائی لایحه ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد (34) تا (38) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ( اصلی شماره چاپ 821) و طرح الحاق یک تبصره به بند (ب ) ماده (34) قانون اصل 44 قانون اساسی (اصلی - شماره چاپ 768 )
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی تسهیل در صدور مجوزهای لازم برای فعالیتهای تولیدی در دستگاههای اجرائی 
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  جلسه با معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه جهت استفاده از ظرفیتهای نمایندگی های ایران در کشورهای خارجی در موضوع رونق تولید با حضور وزارتخانه های امور خارجه ، امور اقتصادی و دارایی ، صنعت ، معدن و تجارت ، نفت ، گمرک ، بانک مرکزی ، بانک پاسارگاد اتاق ایران ، مرکز پژوهش ها
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰  بررسی معوقات بدهی های مالیاتی ، بانکی و بیمه ای تولید کنندگان و اختیارات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استانها با حضور وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، صنعت معدن و تجارت ، تعاون کار و رفاه اجتماعی ، کشور ،بانک مرکزی ، سازمان امور مالیاتی ، تامین اجتماعی ، اتاق ایارن ، مرکز پژوهشها