تعداد رکورد ها :‌ 2

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1181598 رئیس حمیدرضا فولادگر حمیدرضا فولادگر اصفهان (اصفهان)
1181606 نایب رئیس اول محمود بهمنی محمود بهمنی البرز (ساوجبلاغ / طالقان)

دستور جلسه

کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱۲:۰۰ - ۰۰:۰۰ جلسه پایانی و جمع بندی فعالیت های کمیسیون ویژه دوره دهم