جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز برای نخستین بار در دوره هفتم، در مجموعه بهارستان تشکیل شد.
پس از آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 12 آبان مصوبه مجلس ششم را مبنی بر انتقال جلسات علنی مجلس به ساختمان بهارستان معتبر دانستند، زمینه انتقال بخشهای مختلف مجلس به مجموعه بهارستان فراهم شد.

مجموعه بهارستان شامل ساختمان رئیس مجلس، ساختمانهای اداری، کمیسیونها، مجموعه قدیم مجلس و صحن علنی نوساز مجلس، در مجموع 80 هزار متر مربع وسعت دارد که 25 هزار متر مربع آن مربوط به ساختمان مجلس شامل صحن علنی، راهروها، اتاق اینترنت، اتاق ترجمه همزمان و بخشهای مختلف الکترونیکی است.
ساختمان جدید مجلس که به صورت هرم ساخته شده و در جزء جزء آن از معماری ایرانی بهره گرفته شده است گنجایش 350 نماینده مجلس را دارد و می‌تواند تا 900 نفر افراد متفرقه را نیز پذیرا باشد همچنین رای‌گیری از نمایندگان در ساختمان جدید مجلس به صورت الکترونیکی است و نمایندگان می‌توانند رای دادن به صورت مخفی را نخستین بار به صورت پیشرفته تجربه کنند.
در ساختمان جدید مجلس، شبکه مدار بسته تلویزیونی نیز فعال است و از روند برگزاری جلسات علنی به طور کامل تصویربرداری می‌کند.