30 فروردین 84
نامه 177 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به محضر فرماندهی معظم کل قوا در خصوص تقاضای تقدیر از نیروی انتظامی قرائت شد.