بیانیه 180 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح عظیم راه‌آهن بافق- مشهد و افتتاح آن قرائت شد.