سال تولد : 1356
محل تولد : بستک

 

حوزه انتخابیه : هرمزگان (بندرلنگه)