سال تولد : 1356
محل تولد : بستک

 

حوزه انتخابیه : هرمزگان (بندرلنگه)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۰ "آقای ناصر شریفی"