آقای حسین حاتمی

 
سوابق و فعالیت ها:
-مسئول بسیج عشایر-سپاه
پاسداران

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد علوم سیاسی

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (خداآفرین / هوراند / کلیبر)

عضویت در کمیسیون

سال اول : دبیر اول کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۲ "آقای حسین حاتمی"