آقای روح الله  متفکر آزاد

 
سوابق و فعالیت ها:
-عضو هیات علمی دانشگاه
تبریز

تحصیلات:
- دکترای زیست شناسی

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۲ "آقای روح الله متفکر آزاد"