آقای روح الله  متفکر آزاد

 
سوابق و فعالیت ها:
-عضو هیات علمی دانشگاه
تبریز

تحصیلات:
- دکترای زیست شناسی