خانم معصومه  پاشایی بهرام

 
سوابق و فعالیت ها:
-رئیس مجمع ملی جهادگران کشور

تحصیلات:
- دکترای پزشکی

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (جلفا / مرند)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴ "خانم معصومه پاشایی بهرام"