آقای احمد  محرم زاده یخفروزان

 
سوابق و فعالیت ها:
-معاون فرماندار جلفا و مدیر بنیاد مسکن
هریس

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد حقوق

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (اهر / هریس)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۱۱ "آقای احمد محرم زاده یخفروزان"