آقای علی  علیزاده

 
سوابق و فعالیت ها:
-مشاور معاون استاندار تهران و فرماندار
ویژه کرج

تحصیلات:
- دکترای علوم سیاسی

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (عجب شیر / مراغه)

عضویت در کمیسیون

سال اول : دبیر دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۰۴ "آقای علی علیزاده"