آقای عادل  نجف زاده

 
سوابق و فعالیت ها:
-هیأت علمی دانشگاه تبریز

تحصیلات:
- دکترای زمین شناسی

حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (خوی)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۹ "آقای عادل نجف زاده"