خانم زهرا  شیخی مبارکه

سوابق اجرایی :
- هیئت علمی جهاد دانشگاهی (استادیار)
- رئیس پژوهشکده سرطان و عضو هیئت علمی


میزان تحصیلات :
MD, Phd, Lymphologist
پزشک؛ لنفولوژیست و متخصص طب ایرانی

حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)

عضویت در کمیسیون

سال اول : سخنگو کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵ "خانم زهرا شیخی مبارکه"