خانم سارا  فلاحی

سوابق اجرایی :
هیات علمی دانشگاه آزاد


میزان تحصیلات :
دکترای علوم سیاسی

حوزه انتخابیه : ایلام (ایلام)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۴ "خانم سارا فلاحی"