آقای ابراهیم  رضایی

سوابق اجرایی :
روزنامه نگار،
مدرس دانشگاه


میزان تحصیلات :
دکترای علوم ارتباطات

حوزه انتخابیه : بوشهر (دشتستان)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۹ "آقای ابراهیم رضایی"