غلامحسین کرمی

مسیر شما: نمایندگان غلامحسین کرمی
غلامحسین  کرمی

نماینده یازدهم، بوشهر (دشتی و تنگستان)

اطلاعات شخصی

غلامحسین کرمی

نماینده یازدهم، بوشهر (دشتی و تنگستان)

سوابق اجرایی :
مدیرکل بازرسی،
معاون اداری استانداری


میزان تحصیلات :
دکترای علوم اجتماعی
عضویت در کمیسیون: