آقای محمدباقر  قالیباف

سوابق اجرایی :
هیات علمی دانشگاه تهران-
شهردار تهران


میزان تحصیلات :
دکترای جغرافیای سیاسی

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲ "آقای محمدباقر قالیباف"