آقای مصطفی  آقامیرسلیم

سوابق اجرایی :
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام


میزان تحصیلات :
فوق لیسانس مهندسی مکانیک

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۰ "آقای مصطفی آقامیرسلیم"