سید محسن دهنوی

مسیر شما: نمایندگان سید محسن دهنوی
سید محسن  دهنوی

نماینده یازدهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)

اطلاعات شخصی

سید محسن دهنوی

نماینده یازدهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)

سوابق اجرایی :
عضو هیات علمی شهیدبهشتی


میزان تحصیلات :
دکترای نانوبیوتکنولوژی
  نمایندگان حوزه انتخابی " تهران ، دوره یازدهم"