آقای سید احسان  خاندوزی

سوابق اجرایی :
استادیار و عضو هیأت علمی
دانشگاه علامه طباطبایی


میزان تحصیلات :
دکترای اقتصاد

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)

عضویت در کمیسیون

سال اول : نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۲ "آقای سید احسان خاندوزی"