آقای ابوالفضل  عمویی

سوابق اجرایی :
کارشناس سیاسی
وزارت امور خارجه


میزان تحصیلات :
دکترای علوم سیاسی

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)

عضویت در کمیسیون

سال دوم : دبیر دوم کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال اول : سخنگو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : دبیر اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۴ "آقای ابوالفضل عمویی"