آقای محسن  پیرهادی

سوابق اجرایی :
عضو اسبق شورای شهرتهران


میزان تحصیلات :
دکترای روابط بین الملل

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۳ "آقای محسن پیرهادی"