آقای روح اله  ایزدخواه

سوابق اجرایی :
رییس هیات مدیره و مدیرعامل
اندیشگاه توسعه منطقه ای فناوران


میزان تحصیلات :
دکترای مدیریت فناوری

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۵ "آقای روح اله ایزدخواه"