احمد نادری

مسیر شما: نمایندگان احمد نادری
احمد  نادری

نماینده یازدهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)

اطلاعات شخصی

احمد نادری

نماینده یازدهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)

سوابق اجرایی :
هیات علمی دانشگاه تهران-
ریاست جهاد دانشگاهی واحد تهران


میزان تحصیلات :
دکترای علوم اجتماعی از برلین
عضویت در کمیسیون:
  نمایندگان حوزه انتخابی " تهران ، دوره یازدهم"