آقای عبدالحسین  روح الامینی

سوابق اجرایی :
هیات علمی علوم پزشکی-مشاور
وزیر بهداشت و رئیس انستیتو
پاستور


میزان تحصیلات :
دکترای فارماسیوتیکس

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶ "آقای عبدالحسین روح الامینی"