آقای  سید نظام الدین  موسوی

سوابق اجرایی :
معاون ارتباطات و رسانه آستان
قدس رضوی


میزان تحصیلات :
دکترای مطالعات منطقه ای

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۷ "آقای سید نظام الدین موسوی"