آقای مهدی  شریفیان

سوابق اجرایی :
معاون سیاسی انتظامی
فرمانداری فیروزکوه


میزان تحصیلات :
دکترای مهندسی
سیستم های فرهنگی

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۰ "آقای مهدی شریفیان"