آقای رضا تقی پور انوری

سوابق اجرایی :
وزیر ارتباط و فناوری
اطلاعات در دولت دهم


میزان تحصیلات :
دکترای علوم پیشرفته مدیریت

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۵ "آقای رضا تقی پور انوری"