آقای مجتبی  رضاخواه

سوابق اجرایی :
عضو هیات علمی دانشگاه
تربیت مدرس


میزان تحصیلات :
فوق دکترای
مدیریت بهینه سازی

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)

عضویت در کمیسیون

سال اول : دبیر دوم کمیسیون تلفیق سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۴ "آقای مجتبی رضاخواه"