خانم زهره سادات  لاجوردی

سوابق اجرایی :
مدیرکل مرکز امور زنان و
خانواده ریاست جمهوری


میزان تحصیلات :
کارشناس ارشد الهیات

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)

عضویت در کمیسیون

سال اول : دبیر دوم کمیسیون فرهنگی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۰ "خانم زهره سادات لاجوردی"