آقای غلامحسین  رضوانی

سوابق اجرایی :
عضو هیات علمی دانشگاه
امیرکبیر


میزان تحصیلات :
فوق لیسانس مهندسی برق

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۹ "آقای غلامحسین رضوانی"