آقای احمد  راستینه هفشجانی

سوابق اجرایی :
معاون بازرسی سپاه پاسداران


میزان تحصیلات :
دکترای علوم سیاسی