حسین بامیری

مسیر شما: نمایندگان حسین بامیری
حسین  بامیری

نماینده یازدهم، چهار محال بختیاری (لردگان)

اطلاعات شخصی

حسین بامیری

نماینده یازدهم، چهار محال بختیاری (لردگان)

سوابق اجرایی :
شهردار لردگان


میزان تحصیلات :
کارشناسی ارشد جامعه شناسی
سیاسی