آقای اکبر  احمدپور

 سوابق اجرایی :
هیات علمی دانشگاه فردوسی


میزان تحصیلات :
حوزوی

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (خواف / رشتخوار)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵ "آقای اکبر احمدپور"