آقای سید محمّد  پاک مهر

 سوابق اجرایی :
فرماندار بجنورد


میزان تحصیلات :
دکترای پزشکی

حوزه انتخابیه : خراسان شمالی (بجنورد / جاجرم / سملقان)

عضویت در کمیسیون

سال اول : نایب رئیس دوم کمیسیون بهداشت و درمان سال اول : عضو کمیسیون تلفیق
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۳ "آقای سید محمّد پاک مهر"