آقای مصطفی  نخعی

 سوابق اجرایی :
معاون شرکت پخش فراورده
های نفتی تربت حیدریه


میزان تحصیلات :
دکترای مکانیک

حوزه انتخابیه : خراسان جنوبی (سربیشه / نهبندان)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵ "آقای مصطفی نخعی"