آقای مجید  نصیرایی

 سوابق اجرایی :
مدیر حوزه های علمیه استان


میزان تحصیلات :
سطح 3 حوزه


حوزه انتخابیه : خراسان جنوبی (طبس / فردوس)

عضویت در کمیسیون

سال اول : سخنگو کمیسیون فرهنگی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۸ "آقای مجید نصیرایی"