آقای سید کریم  حسینی

 سوابق اجرایی :
معاون سیاسی استاندار


میزان تحصیلات :
دکترای پزشکی

حوزه انتخابیه : خوزستان (اهواز / باوی)