آقای عباس  گلرو

 سوابق اجرایی :
نماتینده ایران در سازمان ملل


میزان تحصیلات :
دکترای علوم سیاسی

حوزه انتخابیه : سمنان (سمنان)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۸ "آقای عباس گلرو"