فداحسین مالکی

مسیر شما: نمایندگان فداحسین مالکی
فداحسین  مالکی

نماینده یازدهم، سیستان و بلوچستان (زاهدان)

اطلاعات شخصی

فداحسین مالکی

نماینده یازدهم، سیستان و بلوچستان (زاهدان)

 سوابق اجرایی :
سفیر ایران در افغانستان و
رئیس ستاد مبارزه با
قاچاق کالا و ارز


میزان تحصیلات :
دکترای علوم سیاسی
عضویت در کمیسیون: