آقای عبدالناصر  درخشان

 سوابق اجرایی :
عضو هیات علمی دانشگاه ولایت ایرانشهر


میزان تحصیلات :
دکترای مدیریت صنعتی