ملک فاضلی

مسیر شما: نمایندگان ملک فاضلی
ملک  فاضلی

نماینده یازدهم، سیستان و بلوچستان (سراوان / مهرستان)

اطلاعات شخصی

ملک فاضلی

نماینده یازدهم، سیستان و بلوچستان (سراوان / مهرستان)

 سوابق اجرایی :
رئیس مرکز بهداشت شهرستان سراوان


میزان تحصیلات :
دکترای چشم پزشکی
عضویت در کمیسیون: