آقای ابراهیم  عزیزی

 سوابق اجرایی :
معاون سیاسی استانداری
سیستان و بلوچستان


میزان تحصیلات :
کارشناسی ارشد حقوق

حوزه انتخابیه : فارس (شیراز)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۵ "آقای ابراهیم عزیزی"