آقای حجت اله  فیروزی

 سوابق اجرایی :
معاون حقوقی قرارگاه
خاتم الانبیاء


میزان تحصیلات :
دکترای حقوق

حوزه انتخابیه : فارس (فسا)

عضویت در کمیسیون

سال اول : سخنگو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۱ "آقای حجت اله فیروزی"