آقای مجید  انصاری

 سوابق اجرایی :
وکیل دادگستری


میزان تحصیلات :
دکترای حقوق

حوزه انتخابیه : فارس (رستم / ممسنی)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی