آقای پرویز  اوسطی

 سوابق اجرایی :
رئیس جهاد کشاورزی قروه


میزان تحصیلات :
فوق لیسانس


حوزه انتخابیه : کردستان (دهگلان / قروه)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۱ "آقای پرویز اوسطی"